Sùil air: Taobh Sear Rois

Tha sinn a-nis a' dol a Thaobh Sear Rois 's beagan a-steach a Chataibh, feuch de na rudan a th'air aire dhaoine air thoiseach air an taghadh an ath-mhìos.

Tha Iain Mac IllEathain air a bhith a' tadhal air an sgìre, far an d'fhuair e cuid de na h-aon chuspairean 's a thainig am barr ann an Gallaibh, a leithid an A9 tuath air Inbhir Nis agus subsadaidhean àiteachais.

Air fhoillseachadh