Toiseach Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Se briseadh dùil a bh'ann do chraoladh na h-Alba air a' chiad latha de Fhèis nan Meadhanan Ceilteach.

Chaidh còig dha na sia duaisean a thugar seachad ann an Dùn Garbhàn ann an ceann a deas na h-Eireann a dh'Eirinn.

Chaidh an duais eile dhan Bhreatainn Bhig.

Ag aithris bhon fhèis, seo Eileen NicDhòmhnaill.