Duais dha Spòrs na Seachdain

Choisinn craoladh na Gàidhlig duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach.

Bhuannaich am prògram Spòrs na Seachdain air BBC Radio nan Gàidheal an duais airson a' phrògraim radio spòrs as fheàrr.

Ag aithris bhon fhèis, seo Eileen NicDhòmhnaill.