Manifeso an SNP

Dh'fhoillsich an SNP am manifesto aca airson an taghaidh ag ràdh gur iad seo na h-amasan as motha a dh'fhoillsich iad airson Holyrood.

Gheall iad tuilleadh airgid airson an NHS agus airson a bhith a' dìon na h-àrainneachd, agus gheall iad cùmhnachd a sgaoileadh gu coimhearsnachdan ionadail na h-Alba.

Chan eil gealltannas foirmeil ann, ge-ta, referendum eile air neo-eisimeileachd a chumail.