Dè bu chòir dhèanamh le cumhachdan cìse?

Tha diofar bheachdan air togail ceann eadar na pàrtaidh a thaobh dè a bu chòir a bhith air a dhèanamh le cìsean.

Chan eil sin na iongnadh agus cumhachdan-cìse ùra gu bhith aig Pàrlamaid na h-Alba an ath-bhliadhna.

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher air a bhith a' sgrùdadh na cùise.

Air fhoillseachadh