Sùil air: Inbhir Pheotharain

Tha an sreath againn sna coimhearsnachdan a' leantainn le sùil air Inbhir Pheotharain.

Tha Iain Mac IllEathain air a bhith a-muigh a' bruidhinn ri daoine sa bhaile.

Fhuair e gur e foghlam agus ìrean-seirbheis a tha am measg nam prìomh rudan a th'air an aire - ged, 's docha, nach eil na tha sin de dh'aire air a bhot.