Sùil air: Uibhist

'S e croitearachd, ceangalaichean còmhdhail agus crìonadh sluaigh, trì de na cuspairean as cudromaiche do mhuinntir Uibhist ann an taghadh Holyrood.

Tha Shona NicDhòmhnaill air a bhith a' sireadh bheachdan.