Meadhanan sòisealta an iomairt an taghaidh

Airson a' chiad uair a-riamh bidh daoine eadar 16 agus 17 'a bhòtadh ann an taghadh Holyrood.

Agus le barrachd òigridh a-nis a' bòtadh, 's ann nas cudthromaiche buileach a tha an t-eadar-lìon agus na meadhanan sòisealta ann am iomairtean nam pàrtaidhean, mar a tha Coinneach Mac a'Ghobhainn air a bhith a' faighinn a-mach.

Air fhoillseachadh