Ceist mu neo-eisimeileachd fhathast air aire luchd-bhòtaidh

Air thoiseach air an taghadh Albannaich tha aire air a bhith air cùisean a tha, no a bhitheas, fo smachd na Pàrlamaid - rudan mar chìsean, foghlam agus slàinte.

Ach is coltach gu bheil a' cheist mu neo-eisimeileachd fhathast air aire luchd-bhòtaidh, agus gum faodadh an referendum ann a dà mhile is ceithear deug buaidh a thoirt air na thachras an ath-sheachdain.

Air fhoillseachadh