Manifesto nan Làbarach

Tha na Làbaraich air a mhanifesto aca son an Taghadh Albannaich fhoillseachadh.

Thuirt ceannard a' phàrtaidh, Kezia Dugdale, gun cuir iad sgillinn air cìs an teachd a-steach airson geàrraidhean ann an seirbheisean a sheachnadh agus gu seachain iad referendum eile air neo-eisimeileachd.

Air fhoillseachadh