Duaisean Bìdhe a' BhBC

Cha do shoirbhich leotha air a' cheann thall, ach bha dà ghnothachas ann an Uibhist a' feitheamh fios oidhche Ardaoin co-dhiù gheibheadh iad duais bhìdhe on BhBC.

Chaidh Bùth MhicIllInnein ann am Beinn nam Fadhla, agus Taigh-Smocaidh Innse Gall a chur air adhart gun fhiosta dhaibh leis an luchd-cleachdaidh airson Duaisean Bìdhe is Tuathanachais a' BhBC.

Fhuair iad troimhe dhan chuairt dheireannaich.

Chaidh an duaisean a thoirt seachad aig cuirm ann am Bristol oidhche Ardaoin.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh