Dìon an "teaghlaich thraidiseanta"

'S e dìon an "teaghlaich thraidiseanta" a th' aig cridhe na teachdaireachd a th' aig tagraiche a' Phàrtaidh Chrìosdaidh do luchd-bhòtaidh nan Eilean Siar.

Tha Iain MacCarmaig a' seasamh airson an dàrna turas san sgìre a' gealltainn phoileasaidhean stèidhichte air prionnsapalan bunaiteach nan scriobtairean.

Air fhoillseachadh