Sùil air: Loch Aillse

Tha seirbhisean ionadail agus beachd gum bu chòir inbhe prìomh rathad neo Trunk Road a thoirt do sheach rathad an t-Sròim am measg na th'air aire mhuinntir Loch Aillse ron an taghadh an ath-sheachdain.

Anns an aithris mu dheireadh san t-sreath againn à diofar sgìrean don Ghàidhealtachd tha Iain Mac IllEathain air a bhi air an rathad dhan an taobh siar.

Air fhoillseachadh