Fithich 'air fhàs ro phàilt' a-rèir ath-chuinge

A-rèir ath-chuinge ùir, tha fithich air fàs ro phailt 's bu chòir barrachd cothrom a bhith aig tuathanaich is croitearan smachd a chumail orra gu h-àraid aig àm breith nan uan.

Tha an fheadhainn a tha air a chùlaibh ag ràdh nach bu chòir cead sònraichte a bhith a dhìth orra airson na fithich a mharbhadh.

Air fhoillseachadh