Leudachadh aig Fèis an Òbain

Tha planaichean ann Fèis Ciùil agus Dannsa na Gàidhealtachd 's nan Eilean a leudachadh.

Tha an fhèis san Òban, a bh' ann air an deireadh-sheachdain, air a bhith a' dol airson 33 bliadhna - ach b'e seo a' chiad uair a bha a' Ghàidhlig mar phàirt dhi.

Thathas an dùil gnothaichean a leudachadh,mar a tha Andreas Wolff ag aithris.