Deasbad mu dheireadh nan ceannardan

Thàinig ceist na neo-eisimileachd gu bàrr anns an deasbad telebhisein mu dheireadh eadar ceannard nam pàrtaidhean poileataigeach Didòmhnaich.

Bhòtaidh Albannaich airson pàrlamaid ùir Diardaoin agus thug Niall O'Gallagher sùil air ais air ciamar a rinn na ceannardan.

Air fhoillseachadh