Còmhdhail na phìomh chuspair an Earra-Ghàidheal

Tha còmhdhail am measg nam prìomh chuspairean a th' air a bhith a' togail ceann leis an luchd-bhòtaidh ann an sgìre phàrlamaid Earra-Ghàidheal is Bhòid.

Eadar aiseagan, rathaidean agus busaichean, tha mòran dhraghan air daoine co-cheangailte ris mar a tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh