Taic ga shealltainn do Bhilly Irving

Chaidh ralaidhean a chumail anns an Òban agus Cathair Luail airson sianar à Breatainn a tha anns a' phrìosan anns na h-Innseachan. Chaidh criubha an ''MV Seaman Guard Ohio'' fhaighinn ciontach air chasaid gun robh iad a' giùlain ghunnaichean nach robh clàraichte mar bu chòir. Choinnich teaghlach Bhilly Irving, a bha a' fuireach anns a' Chonghail faisg air an Òban, ri Oifis nan Dùthchanan Cein ann an Cathair Luail. Seo Seonaidh MacCoinnich.