Sgrùdadh iarraidh air foghlam Gàidhlig Ghlaschu

Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh ath-sgrùdadh sna sia mìosan ri teachd air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Glaschu airson leasachachadh agus leudachadh a thoirt air.

Bha cathraiche eadar-amail a' bhùird a' bruidhinn as dèidh mar a shoirbhich le cuid de phàrantan le ath-thagradh às dèidh do chomhairle a' bhaile àiteachan-sgoile a dhiultadh dhaibh.

Thuirt neach-labhairt bho Chomhairle Bhaile Ghlaschu gun cum iad orra a' sgrùdadh a' bhuaidh a th' aig an àrdachadh ann an àireamhan air a' bhliadhna seo agus anns na bliadhnaichean ri thighinn.

Tha Iain MacDiarmaid ag aithris.