Adhartas aig taigh staile na Hearadh

Tha obair an uisge-bheatha a' leantainn gu cunbhalach aig taigh staile na Hearadh.

Tha iad a' reic an t-uabhas den gin aca - rud tha a' cuideachadh le teachd a-steach san ùine mus bi uisge-beatha deiseil airson a reic.

Tha an taigh-staile cuideachd air a bhith a' reic barail uisge-beatha.

Chaidh Ruaraidh Rothach ann is choinnich e ri cuid dhen fheadhainn a th'air tocsaid a cheannach.

Air fhoillseachadh