SNP a' glèidheadh na h-Eileanan an Iar

Ghlèidh Alasdair Allan an sgìre-phàrlamaid airson an treas turas sreath a cheile dhan SNP.

Fhuair Mgr Allan còir air an dàrna-leth dhen a bhòt, le Rhoda Ghrannd bho na Làbaraich san dàrna àite, agus na Tòraidhean san treas aite.

Ach thàinig lùghdachadh air earrain an SNP dhan a bhòt as na h-Eileanan, le na Tòraidhean agus a Phàrtaidh Chrìosdaidh le chèile a' faighinn còir air mìle bhòt.

Tha sgeulachd na h-oidhche as na h-eileanan aig Eilidh NicLeòid.