Dragh mu fhiachan Comhairle na Gàidhealtachd

Tha dragh ann mun ìre fiachan a th'air Comhairle na Gàidhealtachd.

A rèir aithisg a thèid air am beulaibh an t-seachdainn-sa tha dùil gun tèid an t-suim thairis air billean not, le pròiseactan leithid sgoiltean PPP gan gabhail a-steach.

Tha amharas air cuid a-nis nach tèid aig a' chomhairle air sin a phàigheadh, ach tha ceannardan ag ràdh gun gabh.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.