Rèis iachtaichean Uibhist a Tuath

Tha Uibhist a' Tuath a' dèanamh deiseil airson rèis mhòr iataichean eadar an t-eilean agus Hiort an ath-mhìos.

Am bliadhna tha sreath de rudan gan cur air dòigh air tìr ann an Loch nam Madadh eadar cuirmean ciùil agus taisbeanaidhean.

Bidh toglaichean coimearsalta 's coimhearsnachd gan cleachdadh 's cuid fosgailte nas fhaide nan abhaist.

Seo Shona NicDhòmhnaill.