Lòbhat is am Baile Ùr an Cupa na Camanachd

Bidh Lòbhat an aghaidh Bhaile Ùir an t-Slèibh san dàrna chuairt de Chupa na Camanachd.

Bheir an geama còmhla na sgiobaidhean a bhuannaich Cupa na Camanachd agus a' Phrìomh Lìog ann an 2015.

Bidh dearbaidh Loch Abair ann cuideachd, agus An Gearasdan air an taghadh an aghaidh Chill Mhàillidh.

Bidh na Sgitheanaich air falbh an aghaidh Thaigh an Uillt no Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal.

Chaidh an taghadh a dhèanamh madainn Diluain ann an Inbhir Nis.

Bha cuid de na duaisean as ainmeile ann an spòrs na h-Alba an làthair aig an taghadh aig Taigh-òsta a' Phalace.

A bharrachd air Cupa na Camanachd fhèin, bha cuideachd na duaisean mòra bhuill-coise a tha an-dràsta a' còmhnaidh air a' Ghàidhealtachd.

Bhuannaich Caley Thistle Cupa na h-Alba ann an 2015 is thog Ross County Cupa na Lìge am-bliadhna.

Bidh na geamaichean san dàrna chuairt de Chupa na Camanachd ann an 28mh den Chèitean.

Bidh a' chuairt dheireannach sa Ghearasdan an 17mh den t-Sultain.

Bha an taghadh air fad mar a leanas;

Cabair Fèidh - Ceann Loch Seile

An Gearasdan - Cill Mhàillidh

Lòbhat - Baile Ùr an t-Slèibh

Caol Bhòid - Celtic an Òbain

Ceann a' Ghiuthsaich - Loch Abar

Taigh an Uillt / Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

A' Mhanachainn - Inbhir Aora

Camanachd an Òbain - Gleann Urchadain

Air fhoillseachadh