Soirbheas le sgioba nam ban

Ann an iomain tha sgioba nam ban anns an Eilean Sgitheanach air trì a-mach às na ceithir geamaichean aca a bhuannachadh air an t-seusan thuige seo.

Tha an sgioba fhèin ag ràdh gur e an trèanadh a bharrachd a tha iad air a dhèanamh - an dà chuid ron t-seusan agus bhon uairsin, a th' air cùlaibh an adhartais a tha iad air a dhèanamh.

Tha Calum Macilleathain ag aithris.