Iomain nam ban san Eilean Sgitheanach

Tha sgioba iomain nam ban anns an Eilean Sgitheanach air trì a-mach às na ceithir geamaichean aca a bhuannachadh air an t-seàsan chun a seo.

Tha an sgioba fhèin ag ràdh gur e an trèanadh a bharrachd a tha iad air a dhèanamh, an dà chuid ron t-seusan agus bhon uairsin, a tha air cùlaibh an adhartais a tha iad air a dhèanamh.

Tha Calum MacIlleathain ag aithris.