Oban Live a' soirbheachadh

Bha cha mhòr 9,000 duine aig fèis chiùil Oban Live air an deireadh-sheachdain.

Chuir an còmhlan Skerryvore an fhèis air doigh às dèidh cho soirbheachail is a bha an tachartas aca fhèin an-uiridh nuair a bha iad a' comharrachadh deich bliadhna mar chòmhlan.

Tha an aithris seo bhon fhèis aig Andreas Wolff.