Thòisich an MAIB a' sgrùdadh MV Louisa

Thoisich sgrùdadh mionaideach ann am Bruaich Chluaidh air an MV Louisa, am bàta-iasgaich à Steòrnabhagh a chaidh fodha air a' mhios a' chàidh.

Chaill triùir am beatha san tubaist a thachair faisg air Eilean Mhiughlaidh.

Tha an luchd sgrùdaidh airson faighinn a-mach dè as coireach gun do lion an t-eathar le sàl, agus an do dh'fhàilig uidheamachd shàbhailteachd.

Tha Anne Lundon ag aithris...