Obair-sgrùdaidh ga dhèanamh air an Louisa

Thòisich sgrùdadh mionaideach ann am Bruaich Chluaidh air an Louisa, am bàta-iasgaich à Steòrnabhagh a chaidh fodha air a' mhìos a chaidh.

Chaill triùir am beatha san tubaist a thachair faisg air Eilean Mhiùghalaigh.

Tha an luchd-sgrùdaidh airson faighinn a-mach dè is coireach gun do lion an t-eathar le sàl, agus an do dh'fhàilig uidheamachd sàbhailteachd.

Tha Anne Lundon ag aithris.