Cùmhnant Chal Mac: Beachd à Leòdhas

Tha Cal Mac air cùmhnant nan seirbhisean aiseig dha na h-Eileanan agus air Cluaidh, a ghlèidheadh.

Chàidh an naidheachd a dhearbhadh Diardaoin leis a' Phriomh Mhinistear Nicola Sturgeon.

Tha Dòmhnall MacLaomain ag aithris air mar a tha an naidheachd ga ghabhail an Leòdhas...