Cùmhnant Chal Mac: Beachd à Uibhist

Tha Cal Mac air cùmhnant nan seirbhisean aiseig dha na h-Eileanan agus air Cluaidh, a ghlèidheadh.

Chàidh an naidheachd a dhearbhadh Diardaoin leis a' Phriomh Mhinistear Nicola Sturgeon.

Tha Shona NicDhòmhnaill air a bhi a' trusadh bheachdan ann an Uibhist...