Buaidh an EU air iasgach

Le na's lugha na coig seachdainean gus am bhòt sinn air àite Bhreatainn anns an Aonadh Eòrpach, tha iasgairean ann an ear thuath Alba air iomairt a chuir air chois airson tarraing a mach, 's iad ag ràdh gu bheil an EU air cron eagallach a dhèanamh air a ghnìomhachas.

Ach chan eil iasgairean a chost an iar cho aonaichte mu dè mar a bu chòir bhòtadh 'san Referendum - 's beachdan làidir air gach taobh.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.