Dearbhadh air Beatrice

Dhearbh a' chompanaidh chumhachd, SSE, gun tèid tuath-gaoithe mòr a thogail ann an Linne Mhoireibh.

Cosgaidh an leasachadh ann an Raon Beatrice £2.6bn is bidh 84 crann na chois.

Agus mar a tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris, tha gu leòr an dòchas gum bi e gu buannachd na Gàidhealtachd gu lèir.