Aiseagan Mhuile

Tha an àireamh dhaoine a tha a' tadhal air Muile air a dhol suas gu mòr bho chaidh barrachd sheirbheisean aiseig a chur eadar an t-eilean agus an t-Òban aig deireadh a' Mhàirt.

Ged a tha cuid a' dèanamh gàirdeachais, tha feadhainn eile ag ràdh gu bheil an t-atharrachadh air droch bhuaidh a thoirt orra.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.