Bùithdean-obrach mu chall an dealain

Dè cho deiseil agus a tha coimhearsnachdan airson nan trioblaidean a dh'fhaodadh a thighinn an cois fìor-dhroch aimsir?

Tha SSE air bùithdean-obrach a chur air dòigh air feadh nan Eilean Siar airson cuideachadh le coimhead às dèidh a chèile ma chailleas daoine an dealan, a thuilleadh air duilgheadasan eile a dh'fhaodadh èirigh ri linn droch aimsire.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.