Ceist na Gàidhlig aig an Àrd-Sheanadh

Nochd ceist na Gàidhlig Dimàirt aig Àrd-Sheanadh Eaglais na h-Alba ann an Dùn Èideann, is iarrtas barrachd a dhèanamh 'son searmonachadh sa Ghàidhlig a leasachadh a' dol ron Àrd-Sheanadh Diardaoin.

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn ag aithris à Dùn Èideann.