Seòladairean Mhuile

Tha dà sgioba à Muile ag iomradh timcheall an eilein ann an dà sgoth.

Dh' fhalbh iad à Tobar Mhoire Dimàirt, agus ged nach eil iad ag iomradh tron oidhche, tha iad an dòchas a' chùis a dhèanamh ro oidhche Haoine.

Tha iad a' feuchainn ri airgead a togail airson raon-cluiche ann an Dearbhaig.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.