Faochadh dhan teaghlach Brain

Chan eil cunnart ann gun tèid an teaghlach Brain ann an Inbhir Pheofharain a chur a-mach às an dùthaich an-dràsta co-dhiù, a-rèir Mhinistear ann an Oifis na Dùthcha.

Bha Seumas Brokenshire a' freagairt cheist èiginnich air a' chùis ann an Taigh nan Cumantan madainn Dhiardaoin.

Choinnich an teaghlach fhèin ri Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, cuideachd Diardaoin.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.