Taghadh Chupa na Camanachd

'S iad Bail' Ur an t-Slèibh a tha a' feitheamh ris an Eilean Sgitheanach no Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal sa charteil chuairtean dheireannaich de Chupa na Camanachd.

Am measg nan geamaichean eile, bidh Caol Bhòid an aghaidh Loch Abair, is Cill Mhàillidh an aghaidh Camanachd an Òbainad.

Bha Ailean MacLeòid aig an taghadh.

Air fhoillseachadh