Clag am Port Rìgh a' gliongadaich uair eile

Tha fuaim a bha mòram uair gu math eòlach air ri chluinntinn ann am Port Rìgh a-rithist.

An dèidh a bhith brist fad ùine mhòr tha clag Eaglais na h-Alba ann am meadhan a' bhaile air a chàradh agus a' gliongadaich uair eile.

Agus mar a tha Calum MacIlleathain ag aithris chan fheumar an-diugh ròp mòr a shlaodadh airson a chuir a dhol.