Sgoilearan Occitan ann an Leòdhas

Tha sgoilearan às an Fhraing air a bhith ann an Leòdhas an t-seachdain seo mar phàirt de phrògram Eòrpach do dhaoine le mion-chànanan.

Tha iad a' bruidhinn an cànan Occitan agus ged a tha i aig mu dhà mhillean duine tha i ann an staid chugallach.

Eu-coltach ris a' Ghàidhlig chan eil seasamh laghail aice ach tha iomairt ann son a glèidheadh.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh