Breatainn is an EU 1

Bhòtaidh muinntir Bhreatainn aig deireadh na mìos a bheil iad airson fuireach san Aonadh Eòrpach, air neo fàgail.

Tha Iain MacAonghais a' toirt sùil air eachdraidh na cùise.