Aithris 2 - Breatainn is an EEC an 1975

Chan e seo a' chiad uair a bhios cothrom aig cuid bhòtadh air àite Bhreatainn san Roinn Eòrpach.

Bha bhòt ann roimhe ann am meadhan na sneachdadan mu Bhreatainn is an EEC