Cead-banca aig comataidhean ionaltraidh

Tha Coimisean na Croitearachd ag ràdh gum faod comataidhean ionaltraidh airgead a chumail sa bhanca - cho fad 's gu bheil plana aca airson an t-airgead a chosg, agus gu bheil taic aca bhon mhòr-chuid de chroiitearan a' bhaile.

Tha mì-chinnt air a bhi ann fad sheachdainnean às dèidh mar a chaidh dà chomataidh a chur ma sgaoil, 's connstabalan a chur nan àite.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.