Rèis Hiort

Tòisichidh a' chiad rèis-bhàtaichean a Hiort Dihaoine.

Tha 31 bàta a' seòladh à Uibhist a Tuath 's a' dol 100 mile a-mach mu thimcheall Hiort agus air ais gu Loch nam Madadh.

Tha an dàrna leth a' rèiseadh agus cuid eile dìreach a' dol air chuairt.

Tha Ailean MacLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh