Moonstruck Too a' buannachadh rèis Hiort

'S iad criudha a' Mhoonstruck Too, fo stiùir Ghòrdain Lawson, a bhuannaich a' chiad rèis iataichean eadar Uibhist a Tuath agus Eilean Hiort.

Dh'fhàg na bàtaichean Loch nam Madadh madainn Dihaoine, 's thug e mu 24 uairean a thìde dhan fheadhainn as luaithe críoch a chur air a' chùrsa.

Bha am fear-naidheachd Ailean MacLeòid na'n cois.