Dùbhlan Hiort air soirbheachadh

Shoirbhich gu mòr le 'Dùbhlan Hiort' air an deireadh-sheachdain.