Dòchas mu chosnaidhean aig Àranais

Bhuannaich BiFab, aig a bheil Gàrradh Àranais agus dà ghàrradh eile ann am Fiobha, cùmhnant luach £100m.

Bidh a' chompanaidh a' togail bhunaitean stàilinn son Tuath Gaoith Bheatrice a thèid a stèidheachadh far costa Ghallaibh.

Tha dùil gun cruthaich seo 100 cosnadh ann an Àranais ro àm na Nollaig.

Tha an aithiris seo aig Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh