Dragh mu chosgaisean Bhun-sgoil Bheinn Uamhais

Tha fear de chomhairlichean Inbhir Pheofharain ag ràdh gum bi Comhairle na Gàidhealtachd air corr is£9.5m a chosg air bun-sgoil ùr mus bi an togalach air ìre iomchaidh a' ruighinn.

Mar a tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris tha duilgheadasan mòr air a bhith an cois Bun-sgoil Bheinn Uamhais ann an Drochaid Sguideil bhon dh'fhosgail i a dorsan bho chionn trì bliadhna.