Dreuchd stiùiriche bàn aig Stòras Uibhist

Cha deach a h-uile dreuchd stiùiriche a bha bàn aig Stòras Uibhist am bliadhna a lìonadh ach bidh oidhirp ann a-nis sin atharrachadh.

Bha cothrom aig muinntir oighreachd Uibhist a Deas deasbad a dhèanamh mu na h-atharraichean a' thathas a' moladh dhan bhuidhein as dèidh ath-sgrùdadh a bhith air a' dhèanamh air.

Cuideachd fhuair iad cothrom coinneachadh ris a' cheannard ùr a thòisicheas san dreuchd an ath-mhìos.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.